• Jordverngrensene på Jæren er befestet i nyrullert regionalplan. Samtidig vil den blå-blå regjeringen legge større vekt på utbyggingsinteresser i pressområder. (Illustrasjonsfoto fra utbyggingen av Kleppestemmen). Egil Eriksson

Listhaug skaper uro om jordvern også på Jæren

Landbruksminister Sylvi Listhaugs tre raske ja til nedbygging av dyrka jord i Trondheim, Vestby og Os – og et ferskt svar i Stortingets spørretime – skaper ny usikkerhet om jordvernet på Jæren.