• Eldre vil få et bedre tilbud når overgangsplassene ved Vålandstunet sykehjem flyttes til Stokka sykehjem, mener levekårsjefen. Anders Minge

Flytting av sykehjemsavdeling skal gi bedre tilbud

I dag mottar Vålandstunet sykehjem utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Nå skal denne overgangsavdelingen legges til Stokka sykehjem. Det vil bety et bedre tilbud for de eldre, mener levekårsjefen.