Kompost kan spre fremmede gener

Forskere utelukker ikke at genmodifiserte vekster og matprodukter kan spre fremmed arvemateriale til jordbakterier i kompost.