Paviljong blir nærmiljøsenter

Til våren får Eiganes etter alt å dømme et nytt nærmiljøsenter. Et pilotprosjekt skal teste ut en ny variant av et bydelshus.