• Rettens medlemmer var under rettssaken i august på befaring til Martin Grøsfjelds fritidseiendom på Boganes.

Stavanger tingrett godtar forskjellsbehandling

Stavanger kommune får medhold i ekspropriasjonssaken på Boganeset. Dermed mister Martin Grøsfjeld (86) sin drømmetomt til allmenheten.