• Stavanger-rådmann Inger Østensjø ba om rask beskjed hvis det skal utredes parlamentarisme i Stavanger fra 2015. Blir det parlamentarisme, vil et byråd erstatte både rådmann og formannskap. Jarle Aasland

Mer makt til bydelene i Stavanger?

Skulle det bli innført parlamentarisme i Stavanger i 2015, må politikerne også avgjøre om bydelene igjen skal bli mer selvstyrte, i tråd med forsøkene i Storhaug og Jåtten på 90-tallet.