• Magnhild Rudland pendler til jobb fra Bryne til Paradis hver dag. Hun ser gjerne at dobbeltsporet kommer fort på plass, slik at det blir flere avganger og mer passasjerplass i rushtiden. Geir Pollestad hører godt etter når Magnhild forteller om sine erfaringer som togpendler. Carina Johansen

- Det finnes frie milliarder til Jærbanen

Beregninger viser at det vil koste 5,5 milliarder kroner å bygge dobbeltspor fra Sandnes til Egersund. Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) mener pengene allerede finnes.