Eldre inntar Kulturhuset

Byens nye storstue skal ikke stå ubrukt når Eldres uke starter førstkommende mandag.