Farvel til Sandnesluktå

En epoke er over når NorAqua AS i dag produserer siste rest av fiskefôr i Vågen. Sandnesluktå forsvinner for godt.