• Frøyland.pdf

Sanner vraker nesten alle arealinnsigelser

Fylkesmannens ferske innsigelse mot å omdisponere 350 mål fulldyrket jord på Frøyland i Time til boligutbygging kan ha dårlige odds.