• Torbjørn Hovland (KrF) valgte å trekke sitt eget forslag om salg og oppfordret alle til å stemme for at Klepp kommune skal fortsette som eneste eier i Klepp Energi AS. Heidi Elin Nupen

Helomvending om millionsalg av Klepp Energi

Kommunestyret i Klepp gikk enstemmig inn for at Klepp kommune skal fortsette som eneste eier i Klepp Energi AS.