Mistanke om promillekjøring etter utforkjørsel

Politiet har innbrakt en bilfører etter en utforkjørsel ved Flyplassvegen på Sola.