• I mars feiret Torstein Tvedt Solberg (Ap), til venstre, og Geir Pollestad (Sp) at regjeringen vil bygge Rogfast. Det standpunktet står fortsatt ved lag, poengterer Pollestad. Pål Christensen

Milliardblemme for Rogfast

Samfunnsgevinsten for kryssing av Boknafjorden er helt i det stille blitt nedjustert med knappe 11 milliarder.