• Slike bomstasjoner skal det bli flere av fra og med 2017. Dette betinger en smidig prosess via kommunestyrer, bystyrer, fylkesting og Stortinget. Blir det mange nok humper i veien, er det et scenario at Stavanger-regionen kan stå uten bomring i flere år. Anders Minge

Kan bli gratis i bommen om tre år

Tidsnød kan gi bilister gratis bompassering i flere år.