• Lærer Gerd Inger Moe er ildsjelen som først gikk i gang med det nye matte-opplegget på Smeaheia skole. Jarle Aasland

Stavanger lærer matte av Sandnes

— Hadde jeg hatt en slik lærer og et slikt opplegg, hadde til og med jeg blitt flink i matte! lød det fra begeistrede stavangerpolitikere etter at de besøkte Smeaheia skole i Sandnes.