• Fredag formiddag var Sandnes kommune i gang med å fjerne is fra en fjellside ved Sandvika. Nabo Geir Inge Sivertsen ønsker en permanent løsning på problemet. Kristina Zimmer

Frykter is-ras over gangvei

Geir Inge Sivertsen reagerer på store istapper langs gang— og sykkelsti ved Daleveien i Sandnes. Kommunen har ingen planer om en permanent løsning.