Klær og leiligheter

Snart er byggeprosjektet i Høleberggata-Steinkargata ferdig. Arkitektene sier de har tatt hensyn til omgivelsene, uten å lage kopi.