Miljøet viktigere enn penger

Lyses planer om høyspentledninger over Riska blir dårlig mottatt av sandnespolitikerne.