Vegvesenet lover bedring ved Fiskepiren

Tre offentlige instanser er involvert i området ved Fiskepiren. Men Statens vegvesen har nå erkjent sitt ansvar for trafikkforholdene og vil gjøre noe med sikten.