Bydelsutvalg fikk viljen igjennom

Utvidelsen av gravlunden på Sviland bør skje ved å planere kollen bak kapellet, ikke utvide i retning den nærmeste driftsbygningen.