Forpakter får kjøpe Sola kommunegård

Staten vil ikke bruke forkjøpsretten til Sola kommunegård og dele den ut som tilleggsjord til naboene.