• Likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp). Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Horne vil stoppe foreldre som nekter hjelp

Responsen på Solveig Horne sitt nye lovforslag om å nekte foreldre å motsette seg hjelp fra barnevernet, er overveiende positiv.