Hana vil ha både skole og idrettshall

Hana kan få en flerbrukshall til samme pris som en mellomstor gymsal, hevder Ole Morten Løge.