Vil bytte inn eldre ferje på Boknafjorden

14 år gamle «Bjørnefjord» kan komme inn i Boknafjordsambandet i stedet for 10 år gamle «Stavanger».