Gult kort til en av ti

Opptil 10 prosent av de brune avfallsdunkene ble ikke tømt på første innkjøringsdag: De hadde feilsortert avfall i buken.