Trafikksjefen har tru på statusheving

Fredag 28. april blei søknaden om å få Ryfylkevegen oppgradert til Nasjonal Turistveg sendt til Vegdirektoratet.