Flere trafikk-ofre

Hittil i år er 11 personer omkommet som følge av ulykker i rogalandstrafikken, mot 3 personer i samme tidsrom i fjor.