• Sofia og Irina Pastuchova kommer på hver gudstjeneste i menigheten. Kristian Jacobsen

Sofia (7) tente lys for påsken

Prestemunken Fader Nikodim ble sendt fra Moskva til et lite bedehus på Bryne. Russisk-ortodokse deltok på en givende gudstjeneste skjærtorsdag.