• Planen for sentrumshalvøya legger opp til at 100-120 parkeringsplasser, blant annet plasser under Domkirkeplassen, forsvinner. Anders Minge

Parkeringssjokk i sentrum

Ansiktsløftet i Stavanger sentrum kan begrave 120 parkeringsplasser.