Mandige bygder

Likestillingsombodet er oppteken av at jenter på landsbygda har høve til å få seg arbeid som passar til utdanninga deira.