Anket tomtetildeling til fylkesmannen

SANDNES: Bystyrepolitiker Anders Mjelde (Frp) har anket et bystyrevedtak om kommunal tomtetildeling, og saken går nå til fylkesmannen. Mjelde mener kommunens politikk når det gjelder tildeling av tomter er høyst kritikkverdig.