Arkiv kan felle Stasi-spioner

Vitnemål fra gamle Stasi-agenter har fått mye oppmerksomhet i Viksveen-saken. Men det skriftlige materialet kan bli minst like viktig, blant annet fordi det vurderes som mer troverdig.