Billig barnehage på dagen

«Ein god stad å bu», reklamerer Sirdal. Et av godene er landets rimeligste barnehager.