Planlegger 42 nye leiligheter i Rovika

Det klekkes stadig ut nye ideer for attraktive leilighetskomplekser på Hana-sida av Vågen.