• Barn og voksne settes fri fra barnehagen. (Foto: Jan Soppeland)

Gisseldrama over

Klokken 22.11 mandag kveld overga gisseltakeren seg, og kom ut av Hjelmeland barnehage.