• Sikkert tegn: Ser det slik ut langs fjellveiene i landet, kan vi være trygge på at det er lemenår.

Er det lemenår?

Det er registrert store innslag av lemen sør for Dovrefjell i år. Men Rogaland har det lille, fyrige dyret, stort sett unngått. Foreløpig.