Drama i hønsegården

For et par uker siden jaget den overbeskyttende hønemora Sara Svendsen en katt over Tasta. Det gjorde at hun selv endte i beredskapshjem.