Flammen slukket ved Shell-raffineriet

RISAVIKA: Nå er det definitivt slutt. Faklingen ved Shell-raffineriet er historie. Fram til nå er rørgatene blitt tømt for gass, og i går sluknet flammen for godt. Fra oppstarten av raffineriet og fram til nedleggelsen har anlegget produsert 15 milliarder liter bensin. Og det er fraktet inn 60 milliarder liter råolje til raffineriet.