Dårligst i Europa på kollektivtrafikk

Det offentlige betaler mindre og mindre for kollektivtransporten. Dermed går billettprisene opp og tilbudet ned.