• Hå har for første gong arrangert barn- og unges kommunestyre. Det krev fotografering. her er dei 36 representantane med ordførar Mons Skrettingland og rådmann Anne Berit Berge Ims. Jarle Aasland

Kan politikarane stemma på seg sjølv?

Elevane i Hå ønskjer å møtast. Då dei hadde 60.000 kroner å fordela, valde dei å bruka pengane på felles arrangement.