• Far og sønn Ove Lunde (t.h.) og Bjarne Ove Lunde var blant grunneierne i Lunde-området på Hundvåg som mistet gården fordi Stavanger kommune eksproprierte området til friareal. Nå får de og mange andre grunneiere gebyrfritak slik at detaljer i reguleringen kan justeres uten ekstra kostnader for dem. Anders Minge

Kamp om plastring av sår

Formannskapet i Stavanger vedtok torsdag flere plaster på sårene for personer som har fått ekspropriert sin eiendom i Stavanger kommune.