Skuffede bønder på Sørbø-Hove

Fylkestingets vedtak om å bevare jordbruket på Sørbø-Hove i Sandnes er et slag i fjeset på bøndene i området. De har nemlig ingen interesse av å drive videre.