Var vedtaket lovlig?

Blir noe avklart om man tar det til etterretning? Tre Frp-politikere mener ikke det og påstår at et bystyrevedtak er ulovlig.I desember i fjor gjorde bystyret et vedtak om at salg av kommunale eiendommer skal skje til markedspris og gjennom eiendomsmekler.