Hero og kommunen i strid om boforhold

Kommunen:— Vi vil sikre at asylsøkerne får like gode boforhold som resten av befolkningen.Hero:- Det blir vanskelig å drifte mottak i Norge hvis hver kommune har sine egne standarder.