«Calupso» for ung fisker

Han bor på Forus og hadde fisket litt med stang og snøre. Nå utdanner han seg til fisker om bord på «Calupso».