• Inntil 100 lastebillass om dagen blir lastet opp ved tunnelinnslaget i Mekjarvik. Slik vil det bli til utpå høstparten. Fredrik Refvem

12.400 lastebiler må kjøre 43 kilometer

Utvidelsen av IVARs renseanlegg i Mekjarvik fører til økt trafikk på distriktets veier. I stedet for å dumpe massene rett utenfor tunnelåpningen, der det skal fylles ut et stort område i sjøen, velger det interkommunale selskapet å kjøre 250.000 kubikkmeter stein til Skurve i Gjesdal.