Eldre får ikkje nok mat

Personalet ved sjukeheimar i Stavanger har ikkje tid til å gjebebuarane nok mat og drikke.