Slåss for skole i Vatneli

Bonde Lars Bernhard Wathne slåss for å hindre at kommunen tar jorda hans til ny skole på Hana. Nå legger han fram tegninger med både skole og idrettshall i Vatneli.