Utstillingsvindu for ren energi

Utsira skal bli et utstillingsvindu for bærekraftig utvikling ogmiljøvennlig energiproduksjon.