Eg skal skryta når dei får noko til

Den største utfordringa blir å tileigna meg den respekten ogautoriteten eg treng.